تمنای عشق

دلم احساس غم دارد در این انبوه ویرانی....کمی تا قسمتی ابری و شاید باز بارانی...

هم آنقدر که زن را باید فهمید مرد را هم باید درک کرد ﻫم آﻧﻘﺪﺭ ﮐﻪ ﺯﻥ "ﺑﻮﺩﻥ" ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ... ﻣﺮﺩ ﻫﻢ "ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ" ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ... هم آنقدر که باید قربان صدقه ی رویِ ماه بی آرایش زن رفت باید فدای خستگی های مرد هم شد هم آنقدر که باید بی حوصلگی های زن را طاقت آورد کلافگی های مرد را باید فهمید ...
[ یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1393 ] [ 12:33 ] [ zahra ] [ ]


thumb_HM-2013325518518986741375222847.7623.jpg
[ شنبه بیستم اردیبهشت 1393 ] [ 12:13 ] [ zahra ] [ ]


[ شنبه بیستم اردیبهشت 1393 ] [ 12:9 ] [ zahra ] [ ]


[ یکشنبه چهاردهم اردیبهشت 1393 ] [ 13:16 ] [ zahra ] [ ]


غیرتی...

[ یکشنبه چهاردهم اردیبهشت 1393 ] [ 12:24 ] [ zahra ] [ ]


[ دوشنبه هشتم اردیبهشت 1393 ] [ 14:27 ] [ zahra ] [ ]


[ دوشنبه هشتم اردیبهشت 1393 ] [ 14:20 ] [ zahra ] [ ]


تجاوز..!

قابل توجه آقایون..!!

تجاوز یعنی دختری بخاطر نگاه هرزه من تو گرمای تابستون روسریشو تا پیشونیش جلو میکشه..

تجاوز یعنی من و دوستان وایساده باشیم خانوم مجبور باشه یه کوچه رو دور بزنه تا ما مزاحمش نشیم..

تجاوز یعنی با دوچرخه ام تک چرخ بزنم بعد یه دختر دوچرخه سوار دیدم تیکه بندازم..

تجاوز یعنی دوستت دارم گفتنت  هزار تا معنی بده..

بله تجاوز به معنی زورکی هم آغوش شدن نیست..

[ دوشنبه نوزدهم اسفند 1392 ] [ 13:2 ] [ zahra ] [ ]


زندگی..

                                            
            زندگی آن قدر ها هم جدی نیست،

            بیایید شوخی ها را جدی تر بگیریم...!

            آدمیان به لبخندی که بر لب ها می نشانند،

            به احساس خوبی که بر جا می نهند،

             و به دردی که از یکدیگر می کاهند می ارزند..
 
[ دوشنبه چهاردهم بهمن 1392 ] [ 12:23 ] [ zahra ] [ ]


من یک دخترم...

ﻣﻦ ﯾﮏ ﺩﺧﺘﺮﻡ ;
ﺧﺎﻟﻘﻢ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻢ ﺳﻮﺭﻩ ﻧﺎﺯﻝ ﮐﺮﺩ ... !
ﻣﻦ ﯾﮏ ﺩﺧﺘﺮﻡ
ﺩﺭ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻢ ﺛﺒﺖ ﮐﺮﺩﻧﺪ ... !
ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯿﻬﺎﯾﺖ ﻫﯿﭻ ﮔﺎﻩ ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻧﯽ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻻﮎ ﻗﺮﻣﺰ ﺭﺍ ... !
ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺧﺠﺎﻟﺖ ...
ﺩﺭﮎ ﮐﺮﺩﻧﺶ ﺩﺭ ﺗﻮﺍﻧﺖ ﻧﯿﺴﺖ !
ﻣﻨﻢ ﻟﯿﻼﯼ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺯﻟﯿﺨﺎﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ... !
ﻣﻦ ﺩﺧﺘﺮﻡ
ﭼﮏ ﻧﻮﯾﺲ ﻫﯿﭻ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﻧﻤﯿﺸﻮﻡ ... !
ﻣﻦ ﺩﺧﺘﺮﻡ ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﻪ ﻣﯿﺨﻨﺪﻡ ....
ﭘﺲ ﻣﺮﺍ ﮐﻪ ﺧﻨﺪﺍﻥ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻫﺮﺯﮔﯽ ﺑﺮﭘﯿﺸﺎﻧﯿﻢ ﻧﺰﻥ ... !
ﺩﺧﺘﺮﻡ ﻭ ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﻪ ﻧﺎﺯ ﻣﯿﮑﻨﻢ ...
ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﻪ ﺣﺴﺎﺩﺕ ﻣﯿﮑﻨﻢ ...
ﺍﺭﯼ ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﺩﺧﺘﺮﻡ ﮐﻪ ﻋﺸﻮﻩ ﻫﺎﯾﻢ ﺑﺮﺑﺎﺩ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﻏﺮﻭﺭ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ
[ یکشنبه ششم بهمن 1392 ] [ 12:31 ] [ zahra ] [ ]