تمنای عشق

دلم احساس غم دارد در این انبوه ویرانی....کمی تا قسمتی ابری و شاید باز بارانی...

زندگی..

                                            
            زندگی آن قدر ها هم جدی نیست،

            بیایید شوخی ها را جدی تر بگیریم...!

            آدمیان به لبخندی که بر لب ها می نشانند،

            به احساس خوبی که بر جا می نهند،

             و به دردی که از یکدیگر می کاهند می ارزند..
 
[ دوشنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 12:23 ] [ zahra ] [ ]


من یک دخترم...

ﻣﻦ ﯾﮏ ﺩﺧﺘﺮﻡ ;
ﺧﺎﻟﻘﻢ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻢ ﺳﻮﺭﻩ ﻧﺎﺯﻝ ﮐﺮﺩ ... !
ﻣﻦ ﯾﮏ ﺩﺧﺘﺮﻡ
ﺩﺭ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻢ ﺛﺒﺖ ﮐﺮﺩﻧﺪ ... !
ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯿﻬﺎﯾﺖ ﻫﯿﭻ ﮔﺎﻩ ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻧﯽ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻻﮎ ﻗﺮﻣﺰ ﺭﺍ ... !
ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺧﺠﺎﻟﺖ ...
ﺩﺭﮎ ﮐﺮﺩﻧﺶ ﺩﺭ ﺗﻮﺍﻧﺖ ﻧﯿﺴﺖ !
ﻣﻨﻢ ﻟﯿﻼﯼ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺯﻟﯿﺨﺎﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ... !
ﻣﻦ ﺩﺧﺘﺮﻡ
ﭼﮏ ﻧﻮﯾﺲ ﻫﯿﭻ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﻧﻤﯿﺸﻮﻡ ... !
ﻣﻦ ﺩﺧﺘﺮﻡ ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﻪ ﻣﯿﺨﻨﺪﻡ ....
ﭘﺲ ﻣﺮﺍ ﮐﻪ ﺧﻨﺪﺍﻥ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻫﺮﺯﮔﯽ ﺑﺮﭘﯿﺸﺎﻧﯿﻢ ﻧﺰﻥ ... !
ﺩﺧﺘﺮﻡ ﻭ ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﻪ ﻧﺎﺯ ﻣﯿﮑﻨﻢ ...
ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﻪ ﺣﺴﺎﺩﺕ ﻣﯿﮑﻨﻢ ...
ﺍﺭﯼ ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﺩﺧﺘﺮﻡ ﮐﻪ ﻋﺸﻮﻩ ﻫﺎﯾﻢ ﺑﺮﺑﺎﺩ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﻏﺮﻭﺭ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ
[ یکشنبه ششم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 12:31 ] [ zahra ] [ ]


[ چهارشنبه سیزدهم آذر ۱۳۹۲ ] [ 12:10 ] [ zahra ] [ ]


هوس کرده ام...

 
            هوس کرده ام
            که تو باشی
            من باشم
            وهیچکس نباشد
             آنگاه داغترین آغوشها را از تنت
             وشیرین ترین بوسه ها را از لبانت
             بیرون بکشم
             به تلافی تمام روزهایی که میخواهمت ونیستی ...
[ چهارشنبه سیزدهم آذر ۱۳۹۲ ] [ 12:4 ] [ zahra ] [ ]


دلتنگی..

دلتنگــــــــــــے
همـــون مكثیـــ ـه كه
رو اسمـــش میكنــے!!!
وقتــے شمـ ـآره هاے گوشیتــو بــالا پــاییـن میكنــے!!!

[ چهارشنبه ششم آذر ۱۳۹۲ ] [ 12:26 ] [ zahra ] [ ]


فراموش شدن..

                              فراموش شدن همیشه از نبودن نیست !

                             گاهی از نزدیک شدن زیاد فراموش میشی . . .

[ چهارشنبه ششم آذر ۱۳۹۲ ] [ 12:16 ] [ zahra ] [ ]


 
گفت: آخه این چیه سرت کردی؟! مثل اُمُّل ها...
مثل اینکه قرن 21 ایم... شبیه مردم عصر حجر می گردی!!

گفتم: واقعاْ؟! عصر حجر یعنی کِی؟!

گفت: چمیدونم... ۱۴ قرن پیش!

گفتم: ۱۶ قرن پیش عصر حجرتره یا ۱۴ ؟!

گفت: معلومه ۱۶

گفتم: پس شما با این حساب باید اُمُّل تر باشید که مثل مردم ۱۶ قرن پیش می گردید!
اونم زمانی که بهش می گفتن عصر جاهلیت!! دیگه از اسمش هم پیداست که چقدر اُمُّلیه...

دیگه پی اش رو نگرفت گذاشت رفت...
[ سه شنبه پنجم آذر ۱۳۹۲ ] [ 12:51 ] [ zahra ] [ ]


...


گراهام بـــل لعــــنتی عــــزیز!
تلفنی که زنـــگ نمی خورد که نیـــازی به اخــــتراع نداشت!!
حوصـــله ات ســـر رفته بود،
چــــسب قلـــــب اختراع می کردی
می چسباندیم روی ایـــن ترک های قلب صاحب مـــــرده مان
وغصـــه زنـــگ نخوردن تلفـــــنی که اختراعش نکرده ای را نمی خوردیم!
ساده بگویم
گراهــــام بــــل عـــــزیـــــز!
حـــال این روزهای مرا تو هم مقـــــصری...
 
[ سه شنبه پنجم آذر ۱۳۹۲ ] [ 12:34 ] [ zahra ] [ ]


سکوت استدلالیست که معنای دیگری را به دوش میکشد...

گاه بغض،فریاد،زندگی...

و گاه حتی مرگ تدریجی یک رویا،رویای داشتنِ......

[ چهارشنبه پانزدهم آبان ۱۳۹۲ ] [ 14:43 ] [ zahra ] [ ]


یه وقتایی بیخودی دنبال مقصر میگردیم ....
در صورتی که ..
مقصر واقعی خودمونیم ..
[ چهارشنبه هفدهم مهر ۱۳۹۲ ] [ 11:53 ] [ zahra ] [ ]